Τρίτη 25 ΙΟΥΝΙΟΥ 2019

17:30

18:00

18:30

19:15

20:00

 

21:30

  - ΡΟΔΙΤΗΣ

  - ΛΕΥΚΑΡΑ

  - ΝΕΡΑΙΔΑ

  - ΚΑΠΗ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ

  - ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΕ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΣΕΡΒΙΩΝ

  - ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΟΜΙΛΙΑ ΣΤΗΝ ΑΙΘΟΥΣΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΤΑ ΣΕΡΒΙΑ