Δευτέρα 24 ΙΟΥΝΙΟΥ 2019

09:30

13:00

14:00

17:00

17:30

18:00

18:30

19:00

19:30

20:00

20:30

20:30

21:00

21:30

  - ΣΕΡΒΙΑ ΛΑΪΚΗ – ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

  - ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΔΗΜΗΤΡΑ

  - ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΑΣΕΠΟΠ

  - ΚΡΑΝΙΔΙΑ

  - ΑΥΛΕΣ

  - ΓΟΥΛΕΣ

  - ΡΥΜΝΙΟ

  - ΤΡΙΓΩΝΙΚΟ

  - ΜΕΤΑΞΑΣ

  - ΠΟΛΥΡΑΧΟ

  - ΠΡΟΣΗΛΙΟ

  - ΛΑΒΑ

  - ΚΑΣΤΑΝΙΑ

  - ΤΡΑΝΟΒΑΛΤΟ