Πρόγραμμα συνεντεύξεων

19:00

19:00 , 23:30

21:00

  - TOP CHANNEL "Δελτίο Ειδήσεων"

  - WEST CHANNEL "Δελτίο Ειδήσεων"

  - FLASH TV "Η ώρα των πολιτών"

 Παρασκευή 5 Ιουλίου 2019

19:30

20:30

21:30

  - Μεταμόρφωση

  - Πετρανά

  - Κρόκος

 Κυριακή 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2019

09:00

11:00

12:00

12:30

19:00

21:30

  - ΔΡΥΟΒΟΥΝΟ

  - ΠΕΛΕΚΑΝΟΣ

  - ΜΙΚΡΟΚΑΣΤΡΟ

  - ΣΙΑΤΙΣΤΑ

  - ΣΙΣΑΝΙ

  - ΣΙΑΤΙΣΤΑ ΟΜΙΛΙΑ (ΤΡΑΜΠΑΤΖΕΙΟ)

 Πέμπτη 4 Ιουλίου 2019

09:30

18:00

19:00

21:00

  - Σιάτιστα – Λαϊκή και καταστήματα

  - Μηλοχώρι

  - Καταστήματα Κοζάνης

  - Κοίλα

 Παρασκευή 28 ΙΟΥΝΙΟΥ 2019

18:00

18:30

19:00

19:30

20:00

20:30

21:00

21:30

  - ΔΡΕΠΑΝΟ

  - ΚΟΙΛΑΔΑ - ΚΙΣΣΑ

  - ΚΑΠΝΟΧΩΡΙ

  - ΠΟΛΥΜΥΛΟΣ

  - ΑΓΙΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

  - ΤΕΤΡΑΛΟΦΟΣ

  - ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ - ΡΥΑΚΙΟ

  - ΑΚΡΙΝΗ

 Τετάρτη 3 Ιουλίου 2019

18:00

18:30

19:00

19:30

20:30

21:00

21:30

  - Καρυοχώρι

  - Άγιος Χριστόφορος

  - Καρδιά

  - Περδίκας

  - Ίμερα

  - Πλατανόρευμα

  - Βελβεντό

 Σάββατο 29 ΙΟΥΝΙΟΥ 2019

18:00

18:30

19:00

19:30

20:00

21:30

22:30

  - ΑΡΓΥΛΟΣ

  - ΝΕΟ ΚΛΕΙΤΟΣ

  - ΒΑΤΕΡΟ

  - ΝΕΑ ΝΙΚΟΠΟΛΗ

  - ΝΕΑ ΧΑΡΑΥΓΗ

  - ΚΕΝΤΡΟ ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ

  - ΠΑΝΗΓΥΡΙ ΚΟΙΛΑ