Η χώρα μπροστά σε προκλήσεις

   Η πολιτική αλλαγή ως καταλύτης εξελίξεων στη χώρα είναι αναγκαία και επιβεβλημένη. Προσδοκούμε να δράσει ως επιταχυντής των αλλαγών και προσαρμογών που θα πρέπει να γίνουν, σ' ένα περιβάλλον προκλήσεων και ευκαιριών για όλους. Σ' ένα περιβάλλον συνεχούς δημοσιονομικής προσαρμογής όπου η χώρα μας θα πρέπει να βρει τον προσανατολισμό και να απελευθερώσει την παραγωγική δυναμική της προς όφελος της ανάπτυξης και της προόδου.

   Η δυναμική αυτή έχει την αξία που της προσδίδουμε και γίνεται δημιουργική όταν την πιστεύουμε πραγματικά και την προικίζουμε με τα αναγκαία εφόδια.
Η Νέα Δημοκρατία προδιαγράφει συγκεκριμένα και ξεκάθαρα το πώς θα πορευτεί ως Κυβέρνηση και θα οδηγήσει τη χώρα στη νέα εποχή με βιώσιμο τρόπο, με πρόγραμμα και εμπιστοσύνη στις δυνάμεις των πολιτών, σ' ένα Πανευρωπαϊκό και Παγκόσμιο περιβάλλον συνεχών αλλαγών και ευκαιριών.

Αυτό ήταν και η πρόκληση για μένα.

   Η αφορμή ήταν η τιμητική πρόσκληση του Προέδρου της Νέας Δημοκρατίας Κυριάκου Μητσοτάκη προς το πρόσωπό μου και η απάντηση ολόθερμα θετική.

Η συμπόρευσή μου με το όραμα και τη στρατηγική που εκφράζεται από τη Νέα Δημοκρατία, είναι αυτονόητη πράξη ευθύνης. Με τιμά ιδιαίτερα η συμμετοχή μου σε μία δημοκρατική οικογένεια που απελευθερώνει τις δημιουργικές δυνάμεις, δίνει αξία στην παραγωγή πλούτου για όλους και σέβεται όσους βρίσκονται σε μειονεκτική θέση. Σε μία παράταξη που προβάλλει τη χώρα στο μέλλον ως αναπόσπαστο τμήμα μιας δίκαιης Ευρώπης που λαμβάνει υπόψη τις ιδιαιτερότητες κάθε κράτους μέλους της.

   Κρίσιμα ζητήματα για τη Δυτική Μακεδονία και ειδικότερα για το Νομό Κοζάνης, όπως η επιχειρηματικότητα και η αγροτική ανάπτυξη ως πυλώνες δημιουργίας θέσεων εργασίας και εισοδήματος, το περιβάλλον, η ποιότητα ζωής και η κοινωνική συνοχή θα πρέπει να βρεθούν στο προσκήνιο με συγκεκριμένες πολιτικές. Η μετάβαση της περιοχής σε μια νέαπαραγωγική δομή χαμηλού λιγνιτικού αποτυπώματος με την παράλληλη ανάδειξή της ως κέντρου ενεργειακών εξελίξεων της χώρας και των Βαλκανίων, η αξιοποίηση του φυσικού πλούτου και της πολιτιστικής μας κληρονομιάς συμπληρώνουν το μωσαϊκό της αναπτυξιακής στρατηγικής μας, μαζί με τα αναγκαία έργα υποδομής.