Η χώρα μπροστά σε προκλήσεις

   Η πολιτική αλλαγή ως καταλύτης εξελίξεων στη χώρα είναι αναγκαία και επιβεβλημένη. Προσδοκούμε να δράσει ως επιταχυντής των αλλαγών και προσαρμογών που θα πρέπει να γίνουν, σ' ένα περιβάλλον προκλήσεων και ευκαιριών για όλους. Σ' ένα περιβάλλον συνεχούς δημοσιονομικής προσαρμογής όπου η χώρα μας θα πρέπει να βρει τον προσανατολισμό και να απελευθερώσει την παραγωγική δυναμική της προς όφελος της ανάπτυξης και της προόδου.

   Η δυναμική αυτή έχει την αξία που της προσδίδουμε και γίνεται δημιουργική όταν την πιστεύουμε πραγματικά και την προικίζουμε με τα αναγκαία εφόδια.
Η Νέα Δημοκρατία προδιαγράφει συγκεκριμένα και ξεκάθαρα το πώς θα πορευτεί ως Κυβέρνηση και θα οδηγήσει τη χώρα στη νέα εποχή με βιώσιμο τρόπο, με πρόγραμμα και εμπιστοσύνη στις δυνάμεις των πολιτών, σ' ένα Πανευρωπαϊκό και Παγκόσμιο περιβάλλον συνεχών αλλαγών και ευκαιριών.

Αυτό ήταν και η πρόκληση για μένα.

   Η αφορμή ήταν η τιμητική πρόσκληση του Προέδρου της Νέας Δημοκρατίας Κυριάκου Μητσοτάκη προς το πρόσωπό μου και η απάντηση ολόθερμα θετική.

Η συμπόρευσή μου με το όραμα και τη στρατηγική που εκφράζεται από τη Νέα Δημοκρατία, είναι αυτονόητη πράξη ευθύνης. Με τιμά ιδιαίτερα η συμμετοχή μου σε μία δημοκρατική οικογένεια που απελευθερώνει τις δημιουργικές δυνάμεις, δίνει αξία στην παραγωγή πλούτου για όλους και σέβεται όσους βρίσκονται σε μειονεκτική θέση. Σε μία παράταξη που προβάλλει τη χώρα στο μέλλον ως αναπόσπαστο τμήμα μιας δίκαιης Ευρώπης που λαμβάνει υπόψη τις ιδιαιτερότητες κάθε κράτους μέλους της.

   Κρίσιμα ζητήματα για τη Δυτική Μακεδονία και ειδικότερα για το Νομό Κοζάνης, όπως η επιχειρηματικότητα και η αγροτική ανάπτυξη ως πυλώνες δημιουργίας θέσεων εργασίας και εισοδήματος, το περιβάλλον, η ποιότητα ζωής και η κοινωνική συνοχή θα πρέπει να βρεθούν στο προσκήνιο με συγκεκριμένες πολιτικές. Η μετάβαση της περιοχής σε μια νέαπαραγωγική δομή χαμηλού λιγνιτικού αποτυπώματος με την παράλληλη ανάδειξή της ως κέντρου ενεργειακών εξελίξεων της χώρας και των Βαλκανίων, η αξιοποίηση του φυσικού πλούτου και της πολιτιστικής μας κληρονομιάς συμπληρώνουν το μωσαϊκό της αναπτυξιακής στρατηγικής μας, μαζί με τα αναγκαία έργα υποδομής.

Ο Ν. Κοζάνης ως τμήμα της χώρας

  Ο Νομός Κοζάνης πρέπει να βρει το ρόλο του και να γίνει πρωταγωνιστής στην Ελλάδα, με τη συνεργατική δράση όλων των συντελεστών τοπικής ανάπτυξης. Η προσπάθεια για βελτίωση, με την παραγωγικότητα και την ανταγωνιστικότητα ως προτεραιότητα και την κοινωνία όρθια, θα πρέπει να είναι συνεχής.

  Αυτός είναι ο πραγματικός στόχος στην υλοποίηση του οποίου μπορώ να συμβάλλω γνωρίζοντας σε βάθος τα ζητήματα της ανάπτυξης σε εθνικό και τοπικό επίπεδο, λόγω της θέσης μου ως Γενικός Διευθυντής της Αναπτυξιακής Δυτικής Μακεδονίας Α.Ε. – ΑΝΚΟ και της μακρόχρονης πετυχημένης ενασχόλησής μου με τα συναφή θέματα.

  Για το σκοπό αυτό, δεσμεύομαι να εργαστώ με όλες μου τις δυνάμεις καθώς και για τη διαμόρφωση των αναγκαίων πολιτικών και του διοικητικού – θεσμικού πλαισίου, υπό την διορατική καθοδήγηση του αρχηγού της παράταξης του Κυριάκου Μητσοτάκη.

  Η ιστορία μπορεί να γράφεται από λίγους αλλά τη διαβάζουν πολλοί. Και οι πράξεις μας καθορίζουν το μέλλον, το δικό μας και των παιδιών μας.

Στην προσπάθεια αυτή σας καλώ να γίνουμε συνοδοιπόροι και να απαντήσουμε θετικά στις δημιουργικές απόψεις και προτάσεις που εκφράζονται από τη Νέα Δημοκρατία.

  Η ενασχόλησή μου με την ενεργό πολιτική στοχεύει στην υπεύθυνη και αποτελεσματική εκπροσώπηση του Νομού Κοζάνης και των πολιτών του στο Εθνικό Κοινοβούλιο ως Βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, μιας παράταξης που μπορεί, αξίζει και δείχνει το δρόμο για τη χώρα του μέλλοντος.

Η επιτυχία αυτή θα έλθει μόνον με τη δική σας στήριξη.

Σας καλώ όλους να δώσουμε άλλη μία ευκαιρία στον εαυτό μας, για το μέλλον!

Το παρωχημένο παραγωγικό μοντέλο της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας -  Προβλήματα και λύσεις

   Η ενεργειακή καρδιά της Ελλάδας την τελευταία δεκαετία πλήττεται από μια πρωτοφανή οικονομική καθίζηση, η οποία είναι αποτέλεσμα τόσο της πολυετούς ανορθόδοξης διάρθρωσης του παραγωγικού της συστήματος όσο και της κρίσης που έπληξε το σύνολο της χώρας με την είσοδό της στην εποχή των μνημονίων.
   Άμεση επίπτωση της οικονομικής αυτής απαξίας αποτελεί η ραγδαία μείωση του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος και η αλματώδης αύξηση της Ανεργίας.

Ειδικότερα:

Μείωση του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος (ΑΕΠ)
   Η Δυτική Μακεδονία ενώ πριν το 2009 θεωρούνταν σχετικά πλούσια περιφέρεια με κριτήριο το κατά κεφαλή Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ) σε Μονάδες Αγοραστικής Δύναμης (ΜΑΔ), μετά την εμφάνιση της κρίσης ο δείκτης καταποντίζεται ακολουθώντας τους ρυθμούς του εθνικού μέσου όρου για να φτάσει το 2017 μόλις στο 59% του μέσου όρου της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατατάσσοντάς την στις 20 τελευταίες!
   Την πορεία αυτή δεν κατάφερε να τη συγκρατήσει ο κυρίαρχος ενεργειακός τομέας, ο οποίος την ίδια περίοδο αναδεικνύεται στον μεγάλο ασθενή της τοπικής οικονομίας επηρεάζοντας με αρνητικό πρόσημο τον οικονομικό-κοινωνικό περιβάλλον της περιοχής.

   Η ραγδαία συρρίκνωση του κατά κεφαλή ΑΕΠ είναι αλληλένδετη με την αύξηση της ανεργίας και οφείλεται εν πολλοίς στην οικονομική κρίση κατά τη διάρκεια της οποίας όλοι οι τομείς οικονομικής δραστηριότητας της περιοχής υπέστησαν καθίζηση.

   Ο ενεργειακός τομέας που εξακολουθεί να συμμετέχει με πολύ υψηλό ποσοστό στην παραγωγή του τοπικού εισοδήματος (περίπου 45%) και επηρεάζει πολλαπλασιαστικά το σύνολο της τοπικής οικονομίας, δεν κατόρθωσε να συγκρατήσει την οικονομική καθίζηση της περιοχής παρουσιάζοντας ο ίδιος εγγενείς αδυναμίες και ευρισκόμενος σε κρίσιμο σταυροδρόμι μετασχηματισμού του εξαιτίας ενδογενών αλλά κυρίως εξωγενών παραγόντων (εθνικός και διεθνής ενεργειακός σχεδιασμός, κλιματική αλλαγή, ιδιωτικοποιήσεις κ.λπ.).


   Η μόνη λύση για την ανάκαμψη της τοπικής οικονομίας βρίσκεται στην ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας και στην δημιουργία κρίσιμης μάζας επιχειρήσεων σε τομείς που η περιοχή έχει δυνατότητες, όπως ο πρωτογενής τομέας και η αγροδιατροφή με ότι αυτό συνεπάγεται, ο εναλλακτικός τουρισμός, η διαχείριση απορριμμάτων, οι διάφορες ενεργειακές τεχνολογίες με την αξιοποίηση της υπάρχουσας εμπειρίας και με την επιστημονική στήριξη από τα τοπικά πανεπιστημιακά και ερευνητικά ιδρύματα.

   Η προσπάθεια αυτή συντείνει στην επιθυμητή διαφοροποίηση του παραγωγικού προφίλ της περιοχής και στην αύξηση της ανθεκτικότητάς της σε περιόδους κρίσης συγκεκριμένων κλάδων, όπως συμβαίνει σήμερα με την ενέργεια.


   Στο πλαίσιο αυτό η Πολιτεία σε συνεργασία με την τοπική αυτοδιοίκηση πρώτου και δευτέρου βαθμού μπορεί να συμβάλλουν αποφασιστικά δίνοντας όλο το βάρος του σχεδιασμού, κυρίως μέσω του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος της Δυτικής Μακεδονίας, στην ανάπτυξη της λεγόμενης Έξυπνης Εξειδίκευσης και της Καινοτομίας σε τομείς και κλάδους που η περιοχή παρουσιάζει συγκριτικό πλεονέκτημα.


   Η ένταξη της Δυτικής Μακεδονίας, στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας «Coal Regions in Transition Platform», στις πιλοτικές Περιφέρειες της Ευρωπαϊκής Ένωσης η οικονομία των οποίων εξαρτάται από τον άνθρακα, με σκοπό την τεχνική στήριξη για τη διαμόρφωση οδικού χάρτη μετάβασης του παραγωγικού τους προτύπου σε ένα άλλο βιώσιμο μοντέλο αποτελεί βήμα προς την θετική κατεύθυνση.    Η πρωτοβουλία αυτή θα πρέπει να συνεχιστεί με την εξειδίκευση του οδικού χάρτη μέσω της ανάπτυξης χαρτοφυλακίου επενδυτικών πρωτοβουλιών για προσέλκυση κεφαλαίων και με την παραγωγική αξιοποίηση των εξοφλημένων εκτάσεων της ΔΕΗ.


Ανεργία
   Θλιβερό προνόμιο για τη Δυτική Μακεδονία το υψηλότερο ποσοστό ανεργίας μεταξύ των Περιφερειών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το 2017 που σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Στατιστική Υπηρεσία (Eurostat) ανήλθε στο 29,1%. Ακόμη πιο δυσάρεστο είναι το γεγονός της μακροχρόνιας ανεργίας (ανεργία άνω των 12 μηνών) που επίσης η Δυτική Μακεδονία πρωτοστατεί με ποσοστό 20,7%, γεγονός που της προσδίδει μόνιμα χαρακτηριστικά.
   Και φυσικά η ανεργία των νέων που έχει ευρύτερες κοινωνικές επιπτώσεις με την φυγή του ανθρώπινου - με πολλά προσόντα και σπουδές - δυναμικού (brain drain) και η συρρίκνωση του πληθυσμού.

   Ανεργία λοιπόν ανεπαρκούς ζήτησης, με άλλα λόγια μια ανεργία που είναι αποτέλεσμα πτώσης της οικονομικής δραστηριότητας, επιβράδυνσης της ανάπτυξης και αδυναμίας της συνολικής ζήτησης της οικονομίας να απορροφήσει τη συνολική προσφορά του εργατικού δυναμικού. Η κυριαρχία εδώ και δεκαετίες του τομέα εξόρυξη – παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας στην περιοχή δημιούργησε συνθήκες μονοδιάστατης ανάπτυξης κυρίως κατά μήκος του άξονα Κοζάνη – Πτολεμαΐδα – Αμύνταιο – Φλώρινα.

   Η εισοδηματική ευημερία που προσέφερε στην περιοχή η δραστηριότητα αυτή (σταθερότητα εργασίας, υψηλές αμοιβές) ουσιαστικά ευνούχισε σε μεγάλο βαθμό οποιαδήποτε άλλη εναλλακτική παραγωγική προσπάθεια στο μεγαλύτερο μέρος της Περιφέρειας. Φυσικό επακόλουθο της επιλογής αυτής ήταν κατά το τέλος της ανόδου του οικονομικού κύκλου (η επονομαζόμενη έλευση της μεταλιγνιτικής περιόδου) να εκδηλωθεί η κρίση και η κάθοδος, με κύριο αποτέλεσμα τη ραγδαία αύξηση της ανεργίας και την περιοχή να επείγεται πλέον στη λήψη πρωτοβουλιών και μέτρων για να την αντιμετωπίσει. Η λαίλαπα της οικονομικής κρίσης ήρθε απλά και επιδείνωσε δραματικά την κατάσταση.

  Μαγικές λύσεις δεν υπάρχουν. Οι βιώσιμες νέες θέσεις εργασίας μπορούν να δημιουργηθούν μόνο μέσα από την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας και την αντιστροφή του αρνητικού επενδυτικού κλίματος που υπάρχει.


   Οι λύσεις φυσικά χιλιοειπωμένες και βασικά αφορούν τη γενικότερη οικονομική πολιτική της χώρας και κατά πόσο το υπάρχον θεσμικό, επενδυτικό και φορολογικό πλαίσιο ευνοεί την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας ή αποτελεί τροχοπέδη.


   Στο ίδιο πλαίσιο η τοπική αυτοδιοίκηση μπορεί να συμβάλλει θετικά, βάζοντας στο σχεδιασμό της εκείνες τις ενέργειες που να διευκολύνουν την επιχειρηματική δραστηριότητα είτε μέσα από την απλοποίηση των γραφειοκρατικών διαδικασιών αρμοδιότητάς τους είτε με την αξιοποίηση χώρων ιδιοκτησίας τους προς όφελος των τοπικών επιχειρήσεων είτε ακόμη με τη υποστήριξη της κοινωνικής επιχειρηματικότητας μέσω της οποίας μπορούν να δημιουργηθούν νέες θέσεις εργασίας.

Η προοπτική του Ν. Κοζάνης

   Στο πλαίσιο του εθνικού, περιφερειακού και τοπικού σχεδιασμού τα σημαντικά θέματα για το Νομό Κοζάνης, που θα συμβάλλουν στην αναπτυξιακή προοπτική του μέσα από προγραμματική, νομοθετική, διοικητική και πολιτική υποστήριξη είναι :


   1. Μετάβαση της περιοχής στη «μεταλιγνιτική εποχή» με γνώση, πρόγραμμα, συμμαχίες (Ευρωπαϊκές και Εθνικές), υποδομές, δομές και πόρους. Παράλληλα διασφάλιση κεφαλαιοποίησης της γνώσης και της εμπειρίας του ανθρώπινου δυναμικού ώστε να αποτελέσει κέντρο ενεργειακών εξελίξεων της χώρας.


Η ένταξη της μεταλιγνιτικής εποχής στο νέο ΕΣΠΑ 2021-2027 ως διακριτός «άξονας» με δικούς του πόρους και στρατηγική, στο πλαίσιο θεσμοθετημένης εθνικής αναπτυξιακής στρατηγικής, θεωρείται επιβεβλημένη. Στόχος είναι η αντιμετώπιση των κινδύνων και η αντιστάθμιση των άμεσων και έμμεσων θέσεων εργασίας που θα χαθούν από τη μειωμένη χρήση λιγνίτη, με εναλλακτικές θέσεις που θα εξυπηρετούν τη νέα προοπτική.

Είναι αναγκαία η εφαρμογή Ειδικού Αναπτυξιακού Προγράμματος (Ζώνη κινήτρων, αξιοποίηση της περιουσίας της ΔΕΗ,ενεργειακό κέντρο της χώρας, πάρκο λιγνιτικής παραγωγής, ανάπτυξη συστημάτων δέσμευσης CO , αποκατάσταση και επαναπόδοση εδαφών, αξιοποίηση του θερμού νερού των τηλεθερμάνσεων για παραγωγικές χρήσεις κλπ.)με πρόβλεψη αξιοποίησης όλων των διαθέσιμων πόρων (Εθνικό Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης, ΕΣΠΑ 2014-2020 και 2021-2027, Τοπικός Πόρος, Ιδιωτικά Κεφάλαια, ειδικά χρηματοδοτικά εργαλεία, τραπεζικά κεφάλαια κλπ.)


   2. Υλοποίηση των προσδιορισθέντων εγγειοβελτιωτικών έργων, τοπικής και περιφερειακής σημασίας, που θα στηρίξουν την αγροτική ανάπτυξη. Αποτελεί στόχο η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, η διαφοροποίηση της παραγωγής μέσα από δυναμικές καλλιέργειες, η διασύνδεση της γεωργικής παραγωγής με την κτηνοτροφία και η επιτόπου μεταποίηση έτσι ώστε η υπεραξία της να μένει στον τόπο μας.
Η εκπαίδευση των αγροτών σε νέες δεξιότητες και η εξειδίκευση των επαγγελματιών του κλάδου είναι επίσης σημαντική προτεραιότητα.


   3. Διασύνδεση του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας με την παραγωγική διαδικασία στην περιοχή. Στόχος είναι η ενίσχυση της έρευνας και της καινοτομίας με αναμενόμενο αποτέλεσμα τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των τοπικών επιχειρήσεων έτσι ώστε να έχουν έντονα εξωστρεφή προσανατολισμό. Για την επίτευξη του στόχου αυτού απαιτείται ο προσανατολισμός του τριτοβάθμιου εκπαιδευτικού μας ιδρύματος στα τοπικά οικονομικά χαρακτηριστικά.

   4. Ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και της εξωστρέφειας με έμφαση στα καινοτόμα προϊόντα κάθε μορφής υψηλής προστιθέμενης αξίας και με οριζόντια στήριξη των εξαγωγών, όπου ο κλάδος της γούνας έχει διακριτή θέση. Iδιαίτερη σημασία θα δοθεί στην ουσιαστική ενεργοποίηση των βιομηχανικών.

   5. Ολοκλήρωση εξόδου του Νομού Κοζάνης από τη γεωγραφική απομόνωση. Στόχος είναι η σύνδεση με τη Θεσσαλία και τα Βαλκάνια, με την υλοποίηση του κάθετου οδικού άξονα Φλώρινα – Πτολεμαίδα – Κοζάνη – Λάρισα (συμπεριλαμβανομένων των περιφερειακών δακτυλίων Κοζάνης και Πτολεμαίδας) και η ένταξη της περιοχής μας στο στρατηγικό σχεδιασμό για το σιδηρόδρομο με ορατό χρονοδιάγραμμα.

   6. Δημιουργία δικτύου τηλεθερμάνσεων οικισμών και εφαρμογή πολιτικών εξοικονόμησης ενέργειας, παράλληλα με την αξιοποίηση του φυσικού αερίου (αγωγός ΤΑΡ, σχεδιαζόμενος αγωγός ΠΟΣΕΙΔΩΝ.


   7. Ταχεία προώθηση των μετεγκαταστάσεων οικισμών λόγω εξορυκτικής δραστηριότητας για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, με τη διαμόρφωση του αναγκαίου θεσμικού πλαισίου και την άμεση προώθηση των απαιτούμενων διαδικασιών υλοποίησης.


   8. Ολοκλήρωση των υποδομών υγείας (Μαμάτσειο Νοσοκομείο Κοζάνης και Μποδοσάκειο Νοσοκομείο Πτολεμαϊδας) και πρόνοιας.


   9. Αξιοποίηση του πολιτιστικού αποθέματος (αρχιτεκτονική κληρονομιά, αρχαιολογικά ευρήματα, μουσεία, χώροι πολιτισμού κλπ.) με την ένταξή του σε ενιαίο δίκτυο και τη διασύνδεσή του με την τοπική παραγωγή και το φυσικό περιβάλλον.


   10. Ενεργοποίηση ενός Ειδικού Ταμείου – Λογαριασμού Περιβαλλοντικής Αποκατάστασης για αποκατάσταση του τοπίου - φυσικού περιβάλλοντος της περιοχής, μετά την εξορυκτική δραστηριότητα.


   11. Προώθηση νομοθετικών ρυθμίσεων προς όφελος του Νομού Κοζάνης σχετικά με, τη λιγνιτική δραστηριότητα, την παραχώρηση από τη ΔΕΗ της χρήσης παρόχθιων περιοχών των τεχνητών λιμνών για την αξιοποίησή τους, θεσμοθέτηση Τέλους Ύδατος για τις περιοχές γύρω από τις τεχνητές λίμνες Πολυφύτου και Ιλαρίωνα κλπ.

Νέα Πολιτική για την Περιφερειακή Ανάπτυξη και τη Συνοχή μετά το 2020 (2021-2027)

   Οδεύουμε προς το τέλος μιας προγραμματικής περιόδου (2014-2020) που βρίσκει τη χώρα μας στη δίνη μιας πολυετούς κρίσης με σοβαρότατες επιπτώσεις σε όλους τους τομείς της κοινωνικής και οικονομικής δραστηριότητας, σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο.

   Οι στόχοι που είχαν τεθεί μέσα από την υλοποίηση των Τομεακών και Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων ελάχιστα προσεγγίστηκαν. Αντίθετα, είχαμε επιδείνωση των βασικών μεγεθών, όπως το εισόδημα των πολιτών και η απασχόληση.

   Ειδικά για τη Δυτική Μακεδονία το κατά κεφαλή ακαθάριστο εγχώριο προϊόν περιορίζεται πλέον στο 59% του μέσου όρου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ η ανεργία αγγίζει το 30%, που είναι το υψηλότερο στην ΕΕ.
Στο πλαίσιο της δίνης της κρίσης για τη Δυτική Μακεδονία έρχεται να προστεθεί η αποβιομηχάνιση της περιοχής λόγω της συρρίκνωσης της εμβληματικής δραστηριότητας του τομέα της εξόρυξης και παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, ως αποτέλεσμα της επιχειρούμενης απανθρακοποίησης των οικονομιών των χωρών της Ευρώπης λόγω της κλιματικής αλλαγής.

   Η μετάβαση σε ένα νέο «καθαρό» παραγωγικό μοντέλο απαιτεί πολύ μεγάλη και συστηματική προσπάθεια, αλλαγή νοοτροπιών, χρόνο και χρηματοδοτικούς πόρους.
Στο πλαίσιο αυτό έχει ήδη ξεκινήσει στα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης η συζήτηση για τη νέα προγραμματική περίοδο 2021-2027, με τα πρώτα κείμενα αναφορικά με τις αρχές, τους στόχους και τους νέους κανονισμούς των ταμείων να έχουν γραφεί και να βρίσκονται σε φάση διαβούλευσης.
Πλέον τίθενται πέντε βασικοί στόχοι - προτεραιότητες:

- Μια εξυπνότερη Ευρώπη, μέσω της καινοτομίας, της ψηφιοποίησης, του οικονομικού μετασχηματισμού και της στήριξης των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων.
- Μια πιο πράσινη Ευρώπη χωρίς ανθρακούχες εκπομπές, που εφαρμόζει τη συμφωνία του Παρισιού και επενδύει στην ενεργειακή μετάβαση, στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και στην καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής.
- Μια πιο συνδεδεμένη Ευρώπη, με στρατηγικά δίκτυα μεταφορών και ψηφιακά δίκτυα.
- Μια πιο κοινωνική Ευρώπη, που υλοποιεί τον ευρωπαϊκό πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων και στηρίζει την ποιοτική απασχόληση, την εκπαίδευση, τις δεξιότητες, την κοινωνική ένταξη και την ίση πρόσβαση στην υγειονομική περίθαλψη.
- Μια Ευρώπη πιο κοντά στους πολίτες, με τη στήριξη των αναπτυξιακών στρατηγικών που καταρτίζονται σε τοπικό επίπεδο και της βιώσιμης αστικής ανάπτυξης σε όλη την ΕΕ.

   Όσον αφορά τις αναπτυξιακές επενδύσεις στις περιφέρειες, αυτές θα εστιαστούν περισσότερο στις προτεραιότητες 1 «εξυπνότερη Ευρώπη» και 2 «πιο πράσινη Ευρώπη», όπου θα κατευθυνθεί το 65% έως 85% των πόρων του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και του Ταμείου Συνοχής.
   Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό για την Περιφέρειά μας, τη Δυτική Μακεδονία, δεδομένου ότι ο σχεδιασμός του επόμενου Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος θα πρέπει να δώσει το κύριο βάρος αφενός στην ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και της καινοτομίας και αφετέρου στην μετάβαση σε μια περίοδο χαμηλής λιγνιτικής εξάρτησης και ένα νέο παραγωγικό μοντέλο που θα συνάδει με την αξιοποίηση των συγκριτικών πλεονεκτημάτων της περιοχής στο πλαίσιο μιας Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης.

   Οι πόροι που πρόκειται να διατεθούν στη χώρα μας κατά τη νέα προγραμματική περίοδο εκτιμώνται σε 21 δις € και θα κατανεμηθούν στις Περιφέρειες λαμβάνοντας υπόψη κατά κύριο λόγο το κατά κεφαλή Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ) αλλά και νέα κριτήρια όπως η ανεργία των νέων, το χαμηλό εκπαιδευτικό επίπεδο, η κλιματική αλλαγή και η υποδοχή και ένταξη μεταναστών.

   Ένα ενδιαφέρον χαρακτηριστικό της νέας πολιτικής συνοχής είναι ότι στηρίζεται περαιτέρω σε στρατηγικές που καταρτίζονται σε τοπικό επίπεδο (όπως το πρόγραμμα LEADER/CLLD που βρίσκεται σε εξέλιξη), ενισχύοντας έτσι το ρόλο των τοπικών αρχών στη διαχείριση των χρηματοδοτικών πόρων. Επιπλέον ενδιαφέρον στοιχείο αποτελεί η έμφαση που δίνεται στην βιώσιμη αστική ανάπτυξη για την οποία προορίζεται το 6% των πόρων του ΕΤΠΑ.

   Η Περιφέρεια της Δυτικής Μακεδονίας κατά τη νέα προγραμματική περίοδο, λόγω της επιδείνωσης του κατά κεφαλή ΑΕΠ σε σχέση με τον μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κατατάσσεται πλέον στις λιγότερο ανεπτυγμένες με αποτέλεσμα την αναμενόμενη εισροή περισσότερων κοινοτικών κονδυλίων στο Επιχειρησιακό της Πρόγραμμα.

   Το βασικό ζητούμενο είναι ο καλύτερος δυνατός σχεδιασμός με τη συνεργασία όλων των φορέων της περιφέρειας και η αποτελεσματική αξιοποίηση των πόρων αυτών προς όφελος της περιοχής και των κατοίκων της για ευημερία και προκοπή.